കല്ലറയും വാക്കും മുണ്ടും

ക്ഷമിക്കണം.

ഈ കഥ പിൻവലിക്കുകയാണ്. 

തിരക്കഥയായിട്ട് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വീമ്പിളക്കുന്നില്ല.

– ജി.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )